ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE – Cesta ke spokojenosti a úspěchu

Převratný výzkum z konce 90. let prokázal, že emoční inteligence (EQ) je pro úspěšnost a spokojenost jedince důležitější než jeho IQ. EQ oproti IQ je z převážné většiny ovlivněna prostředím a zejména výchovou. Děti s vysokým EQ jsou více soucitní s ostatními, snadněji navazují přátelství, lépe spolupracují, jsou velkorysí a méně agresivní, lépe jim to jde ve škole, méně často se u nich vyskytuje strach a deprese, jsou schopné si vytvořit hluboké a dlouhotrvající vztahy během života.

Emoční inteligence se stala středem pozornosti, když Daniel Goleman v roce 1995 vydal knihu převratného významu Emoční inteligence – Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Vysvětluje v ní, že emoční inteligence má na spokojenost a úspěchy člověka větší vliv než výše jeho IQ.

Být emočně inteligentní obecně znamená umět mít rád, chápat druhé, realizovat se, být sám sebou za všech okolností a reagovat přiměřeně ve vypjatých situacích, jako jsou konflikty, nezdary, zármutek, odloučení, životní zkoušky, ale také úspěch, důležitá setkání a významné životní křižovatky. Stručně řečeno to je schopnost být šťastný, nenechat se převálcovat útrapami, zvolit si svůj vlastní život a vytvořit si harmonické vztahy s lidmi kolem.

V nabídce jsou semináře pro rodiče Rozvoj emoční inteligence – cesta ke spokojenosti a úspěchu I. (základní seminář) a Rozvoj emoční inteligence – cesta ke spokojenosti a úspěchu II. (pokračovací seminář)

new-gokids-logo-03

Reklamy